2007 9 EYLÜL ÜNV. TIP FAKÜLTESİ
2012 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNV. TIP FAK. KARDİYOLOJİ ABD
2012 - 2014 TOKAT DEVLET HASTANESİ (ZORUNLU HİZMET)
2014 - 2015 TOKAT MEDİCAL PARK HASTANESİ
2015 TEN BERİ GEBZE MEDİCAL PARK HASTANESİ

İLGİ ALANI:
Hipertansiyon ve İskemik Kalp Hastalıkları, Kalp Kapak Hastalıkları, kalp yetmezliği Ritm Bozuklukları ve Aritmi Tedavisi, Ekokardiyoğrafi, Transözefagial Ekokardiyografi, EKG, Efor Testi, Tansiyon Holter ve Ritm Holter, Anjiografi İşlemleri ( Bilekten Anjıoğrafi ), Stent ve Balon İşlemleri, ( Bacak ve Boyun Damarlarının Stent ve Balon İşlemleri ) Geçici ve Kalıcı kalp Pili , AİCD implantasyonu

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER:
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ TKD
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU

KONGRE-KURSLAR:
1) TAVİ KURSU
2) TRANSÖZEFAGİAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU
3) 3 BOYUTLU EKOKARDİYOGRAFİ KURSU
4) KARDİYAK ARREST VE KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON
5) KALICI PACE MAKKER VE AİCD KURSU

KONGRE
1) TKD ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRELERİ
2) TKD ULUSAL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KONGRELERİ
3) ESC KONGRESS 2012 MÜNİCH
4) AMERİCAN HEART ASSOCİATİON SCIENTIFIC SESSIONS 2012 LOS ANGELES, CALİFORNİA
5) SUMMİT ON HİPERLİPİDEMİA DUBAİ 2013

ARAŞTIRMA & YAYIN
1) Atriyal fibrilasyonlu hastalarda monofazik ve bifazik kardiyoversiyonun kardiyak markerler üzerine olan etkisinin karşılaştırılması
2) Ekokardiyografi ölçümleri ile telekardiyografi üzerinde sterolojik yöntemle hesaplanan alan oranları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi