Doğum Tarihi / Yeri: 15.09.1983 / Antakya

Akademik Unvan: Tıp Doktoru

2007 9 Eylül Ünivertsitesi Tıp Fakültesi
2012 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
2012-2014 Tokat Devlet Hastanesi
2014-2015 Tokat Medikalpark Hastanesi
2015 Gebze Medikalpark Hastanesi (Halen)
2017 Çayırova Derman Tıp Merkezi (Halen)

İlgi Alanları
- Hipertansiyon
- Kalp Kapak Hastalıkları
- Kalp Yetmezliği
- Kalp Ritim Bozukluğu
- Aritmi
- Ekokardiyografi
- Tansiyon
- Efor
- Stent İşlemleri

Eğitim Ve Uzmanlık
• Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üye Olduğu Dernekler
- Türk Kardiyoloji Derneği
- TKO Türkiye Kardiyoloji Çalışma Grubu

Kongre Ve Kurslar
• Tavi Kursu
• Transözefogiral Ekokardiyografi Kursu
• 3 Boyutlu Ekokardiyografi Kursu
• Kardiyak Arrest Kardiyopulmoner Kursu
• Kalıcı Pacemaker Ve AICD Kursu