Doğum Yeri – Yılı : Artvin 1983

Akademik Ünvan : Op. Dr.

Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim
2001-2007 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
2007-2013 Eskişehir Osmangazi Üniv. Tıp Fak., Üroloji İhtisası

İş Deneyimi
03.2015-08.2015 Özel Atalar Hastanesi, Başhekim Yardımcısı
01.2015-12.2015 Özel Atalar Hastanesi, Üroloji Uzmanı
08.2014-01.2015 Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi, Üroloji Uzmanı
09.2013-08.2014 Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi
12.2007-09.2013 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Araştırma Görevlisi
09.2007-12.2007 Mercan Sağlık Ocağı, Başhekim

Kurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar
Challenges İn Laparoscopy and Robotics, Europan Society of Residents in Urology
2. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi
2. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi
23. Ulusal Üroloji Kongresi
1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Lokalize Prostat Kanser Tanılı Hastalarda Tedavi Sonrası Yaşam Kalitesi
11. Ulusal Üroonkoloji kongresi
8-11.12. Sistosel Onarım Deneyimlerimiz
2. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi
9. Üroonkoloji Kongresi
8. Ulusal Androloji Kongresi