Eğitim
1994-2000 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık
Genel Cerrah

Yabancı Dil
İngilizce

Kurum ve Dernek Üyelikleri
Türk Cerrahi Derneği Üyeliği
Türk Kolonrektum Cerrahisi Derneği Site Üyeliği

Sertifikalar
Endoskopi Sertifikası,
Rahim İçi Araç Uygulama Sertifikası,
Deney Hayvanları İle Çalışma Sertifikası

Yayınları